De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Läs mer:

Kyrkoåret från juli 1736 till maj 1737
De hemliga uppgifterna i Käymäjärvi

Religiöst liv

Fader Outhier beskriver noggrant de religiösa sederna och kyrkoårets händelser i den lutheranska kyrkan. Han besökte många lokala gudstjänster. Fransmännen avhöll sig dock från att hålla egna katolska gudstjänster offentligt, ty det var förbjudet i lag.


I Torneå fanns två kyrkor. På Björkön fanns en stenkyrka som de finskspråkiga använde.

Torneå kyrka

Stadskyrkan av trä, där de svenskspråkiga gudstjänsterna hölls, fanns på ön Suensaari. Kyrkoherden hade tre biträdande präster eller kaplaner.

Torneå och Övertorneå kyrkoherdar hjälpte fransmännen på många sätt. Expeditionen hade en fast övernattningsplats hos Erik Brunnius på Övertorneå prästgård. Övertorneå församling var stor. Kyrkoherden bodde invid huvudkyrkan i Särkilax. Den andra kyrkan fanns vid bruksfabriken i Hedenäs. I Kengis fanns ett kyrkokapell och en egen kaplan. Predikotillfällen hölls även på gårdarna längs med älven i områden därifrån det var långt till kyrkan. Fransmännen förvånade sig över att kyrkfolket brast i tårar under predikan.


I Torneå såg fransmännen många begravningar. Liket hölls vanligtvis hemma så att man kunde ta avsked. I begravningarna deltog rikligt med gäster från den närmaste omgivningen. En ung flickas kista bars av 10 män och även många präster deltog. I följetågen var bara männen med. Kvinnorna gick till kyrkan och väntade där. Begravningsföljet gick värdigt och i god takt.

 


Réginald Outhier, Journal från en resa i Norden:


Torneå kyrkan (s. 80-81)
Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna