De Maupertuis Maupertius gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Jordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

The degree measurements by de Maupertuis

Pierre Louis Moreau de Maupertuis företog åren 1736-1737 en expedition till Tornedalen. Hans avsikt var att med gradmätning utreda om jordklotet var tillplattat vid polerna. Det av den franska kungen Ludvig XV finansierade projektet genomfördes på ett år, vilket var en förträfflig prestation med den utrustning och de metoder som på den tiden stod till förfogande.

Expeditionen fäste uppmärksamheten på norra Skandinavien i Mellaneuropa. Med hjälp av reseskildringar och forskningslitteratur kunde de samtida bekanta sig med tornedalingarnas liv. De senare generationerna, ända fram till vår tid, har i dessa verk fått detaljerade uppgifter om 1700-talets liv, boende, vanor och människor. Många resenärer har av de verk som de Maupertuis och Réginaud Outhier skrivit fått inspiration att besöka Tornedalen. I närheten av kyrkan i Torneå och på Kittisvaara i Pello har man rest minnesmärken som berättar om de Maupertuis resa. Pello kommuns vapen har fått sitt motiv från gradmätningsexpeditionen.

.


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna