De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Bilder om arkitekturen:
Korteniemi
Torneå stadsplan
Pello karta

 

Boende

Ett finskt pörte i landskapet Länsipohja i Torneå socken
Ett finskt pörte i landskapet Länsipohja i Torneå socken

Vid älvstranden fanns det bara ett fåtal gårdar långt ifrån varandra. I Turtola fanns det nio gårdar och i Pello sjutton, av vilka nio eller tio ganska nära varandra. I Torneå stad bodde fransmännen i borgarfamiljer, i Övertorneå i prästgården och i Pello på Korteniemi gästgiveri och hos Purainens. De övernattade därtill i många gårdar längs sin färdväg. De Maupertuis övernattade på sin färd till Käymäjärvi i Pellikka gård i Pajala. Det var en av de rikaste gårdarna som han sade sig ha sett under hela resan. Outhier beskriver gårdarna och byggnaderna utförligt. De bekantade sig noggrant med byggnadstraditionen i Tornedalen. Speciellt berättar ritningarna av Korteniemi gästgiveri detaljerat om det dåtida byggandet.


Bastu och bastubadande var naturligtvis något som förvånade fransmännen. De Maupertuis försökte sig på att bada bastu. I bastun var det varmt, men så var det också i pörtena. Pörtena värmdes med ugnar som liknade bastuugnen.


Då de färdades längs älvarna och sjöarna såg fransmännen många såg- och sädeskvarnar. Inga väderkvarnar syntes efter Torneå.


Detaljerna i boende och klädsel får även sin uppmärksamhet. Invånarnas liv kontrolleras även av andra än av kyrkan. Gårdarna besöktes av speciella tjänstemän, som granskade att allt var i ordning och att förordningarna följdes.

 


Réginald Outhier, Journal från en resa i Norden:
 
Iakttagelser om sauna och pörte (s. 71-72)
Gårdar och byggnader (s. 81-82)


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna