De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION :
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser

 

Gradmätningsexpedition till Tornedalen

KorteniemiFranska vetenskapsakademin sände med beslut av Frankrikes kung Ludvig XV år 1735 en expedition till Peru för att utreda om jordklotet var tillplattat. En annan expedition sändes under ledning av de Maupertuis till polcirkeln. På initiativ av svensken Anders Celsius riktades expeditionens resa till Sverige och till Tornedalen. Den franska expeditionen startade i april 1736. Den stannade för några dagar i Sverige-Finlands dåtida huvudstad Stockholm. Det franska sällskapet kom till Torneå 19.06.1736 från Kalix och startade sin återresa 10.06.1737. Mätningsarbetet tog således knappt ett år.


Till sällskapet hörde astronom och matematiker Pierre-Louis de Maupertuis, matematikerna Charles Etienne Louis Camus och Alexis Claude Clairaut, astronom Pierre-Charles Le Monnier, tecknare M. d'Herbelot, sekreterare M. Sommereux, abbé Réginald Outhier. Från Sverige anslöt sig professor Anders Celsius. Som tolk fungerade den i Pello födda Anders Hellant.


För att förrätta mätningen behövdes en ungefär en grad lång nord-sydgående linje i vars omgivning man kunde göra triangelpunktsmätning. Maupertuis planerade först att mätningarna skulle förrättas i skärgården i Bottenvikens innersta del. Han märkte dock att öarna var för låga för triangelmätning. Därför beslöt man efter förslag från Torneå skolans rektor Wegelius att använda Torne älv och runt den liggande berg som forskningsområde. De Maupertuis fick med hjälp av överstelöjtnant Du Rietz soldater för båttransporterna, för att bära utrustning samt för andra ändamål.Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna