ACCURATISSIMA REGNORUM SUECIAE, DANIAE ET NORVEGIAE, TABULA  1700

ACCURATISSIMA REGNORUM SUECIAE, DANIAE ET NORVEGIAE, TABULA 1700

1600-luvulla Ruotsi oli mahtavimmillaan ja hollantilaisen Justus Danckertsin (1635-1701) julkaisemassa Ruotsia, Tanskaa ja Norjaa esittelevässä kartassa suurvalta-asema ilmenee niin kartussissa kuin valtakunnan liioitelluissa rajoissakin. Koristeellisen kartussin kuva-aiheena ovat Ruotsin malmivarat ja metsäteollisuus. Ohessa kuva kartan näköispainoksesta vuodelta 1967.

Danckertsin karttakirjoja löydettiin Unkarista Josef Attilan yliopiston maantieteen laitoksen kirjastosta vuonna 1997. Ne mainitaan viehättäviksi, selkeiksi ja mittasuhteiltaan isommiksi kuin monet muut tuon ajan kartat.

1676

1706arrow-right