PARTIE ORIENTALE DE LA LAPPONIE SUEDOISE 1666

PARTIE ORIENTALE DE LA LAPPONIE SUEDOISE 1666

Nicolas Sansonin Kemin Lapin ja Venäjän Lapin kartta, joka pohjautuu Anders Buren Pohjoismaiden karttaan (1626) ja Isaac Massan kartografiseen aineistoon Venäjästä.

Nicolas Sanson (1600-1667) toimi ranskan kuninkaan kartografina 1630 -1665 ja mm. Louis XIV yksityisopettajana. Sanson julkaisi useita kartastoja. Pojista Guillaume (k. 1703) ja Adrian Sanson (k. 1708) jatkoivat isänsä yritystoimintaa ja työtä kartografian alalla.

Anders Bure (1571-1646), joka tunnetaan myös nimillä Bureus tai Bureaus, oli ruotsalaisen maanmittauksen ja kartografian perustaja ja kehittäjä. Ruotsin valta-asema ja rajakiistat naapurimaiden kanssa edellyttivät asialle käyttökelpoisia karttoja. Kaarle IX:n toimeksianto vuodelta 1603 velvoitti tehtäväksi koko Pohjoismaiden kartan ja Kustaa Adolf tuki hanketta anteliaasti.

Buren suuri Orbis Arctoi Nova Et Accurata Delineatio Auctore Andrea Bureo Sueco vuodelta 1626 pysyi pitkään kaikkien Pohjoismaita esittävien karttojen mallina ja perustana. Bure perusti laskelmansa Gerhard Mercatorin oppeihin ja periaatteisiin. Hänen teoksensa Orbis Arctoi Imprimisque Regni Sueciae Descriptio, suomeksi Pohjoismaiden kuvaus (1985) on kirjoitettu johdannoksi kartassa esitetyn alueen tuntemiseen.

Isaac Massa (1586 -1643) oli hollantilainen kauppias, joka tunnetaan kartografina ja Venäjä-spesialistina. Venäjän tuntemus toi hänelle myös diplomaattisia tehtäviä, vaikka hän oli itseoppinut ja oppi tuskin kirjoittamaan elämänsä aikana.


1662

1676arrow-right