FINMARCHIA 1662

FINMARCHIA 1662

LAPPONIA 1662

LAPPONIA 1662


Anders Buren Suuren Pohjoismaiden kartan (1626) pohjalta piirretty Ruijan ja pohjoisimman Lapin kartta. Kartta on julkaistu Cornelis ja Joan (ransk. Jean) Blaeun toimittamassa 2-osaisessa teoksessa "Atlas Major" (1662-1663), joka tunnetaan myös nimillä Theatrum orbis terrarum ja Atlas novus.

Skandinaviaa kuvatessaan Joan Blaeu (1596-1673), jonka nimissä Blaeun kustantamon kartat etupäässä tunnetaan, käytti lähinnä Anders Buren kartta-aineistoa. Blaeun suvulla oli Amsterdamissa menestyvä karttakustantamo. Veljesten isä Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) oli nuoruudessaan opiskellut kartografiaa tanskalaisen Tycho Brahen johdolla.

Anders Bure (1571-1646), joka tunnetaan myös nimillä Andreas Bureus tai Bureaus, oli ruotsalaisen maanmittauksen ja kartografian perustaja ja kehittäjä.

Ruotsin valta-asema ja rajakiistat naapurimaiden kanssa edellyttivät asialle käyttökelpoisia karttoja. Kaarle IX:n toimeksianto vuodelta 1603 velvoitti tehtäväksi koko Pohjoismaiden kartan ja Kustaa Adolf tuki hanketta anteliaasti.

Buren suuri Orbis Arctoi Nova Et Accurata Delineatio Auctore Andrea Bureo Sueco vuodelta 1626 pysyi pitkään kaikkien Pohjoismaita esittävien karttojen mallina ja perustana. Bure perusti laskelmansa Gerhard Mercatorin oppeihin ja periaatteisiin. Hänen teoksensa Orbis Arctoi Imprimisque Regni Sueciae Descriptio, suomeksi Pohjoismaiden kuvaus (1985) on kirjoitettu johdannoksi kartassa esitetyn alueen tuntemiseen.

1643

1666arrow-right