KIRJALLISUUTTA KANSALLE: Lapin kirjoittajaryhmät

Lapissa toimivat 1960-1970 –luvuilla ainakin seuraavat kirjoittajapiirit: Rovalan kirjoittajaryhmä, Kemijärven seminaarin kirjoittajaryhmä, Sallan kansalaisopiston kirjoittajapiiri, Sallan kirjoittajat vetäjänään Eero Väänänen, Länsi-Lapin kirjoittajat Kemissä ja Tervolan kirjoittajapiiri. Kittilän Staalo aloitti kirjoittajakurssit viikonloppuisin 1977 ja kirjoittajaryhmä Rinki julkaisi ensimmäisen antologiansa 1978.

Maakuntakirjastossa toimi oma runopiiri, runonlausujien ja –kirjoittajien ryhmä, joka esitti ohjelmaa eri tilaisuuksissa. Ryhmää veti Kaisu Kairakari ja siihen kuului muun muassa runoilija Aune Mäkinen, joka oli kirjastossa töissä.

  • ●Takaisin edelliselle sivulle