INFO JA LÄHTEET

Tämä sivusto on toteutettu Rovaniemen kaupunginkirjastossa opetusministeriön apurahan turvin. Käsikirjoittaja, haastattelija ja aineistojen toimittaja Irene Piippola, toteutus Karl Simonlehto.

Lähteet:
Haastattelut 2012-2013: Oiva Arvola, Jorma Etto, Pentti Harjumaa, Kaisu Kairakari, Kauko Tasala. Haastattelija Irene Piippola
Haastattelu Matti Saanio 1991. Haastattelija Riikka Kontio
Valokuvat. Jorma Etton valokuva-albumi
Pohjoiset kirjailijat -leikekirjakokoelma 1962-. Rovaniemen kaupunginkirjasto


Kirjallisuus:
Alsike Apila-Airaksinen. Pohjoiset kirjailijat ry. Historiikki vuosilta 1962-1982. Käsikirjoitus. Lapin maakuntakirjasto 2010
Elina Arminen. 'Murskaamosta matkahuoltoon'. Arkinen Lappi Timo K. Mukan novellikokoelmassa Koiran kuolema. Julkaisussa: Kuvia pohjoisen tasavallasta 2011, s. 15-43
Pentti Harjumaa. Satoisa kirjavuosi. Julkaisussa: Lapin taide82. Lapin taiteen vuosikirja 1981-82, s. 33-34
Tuija Hautala-Hirvioja. Lapin taideseura Seitapiiri ry – kotien raunioille perustettu. Julkaisussa: Raito 2011, s. 41-44
Soile Inkinen. Historiikki 1962-1977. Käsikirjoitus. Rovaniemi 1977
Kirjallisuusliite 1962-1968 (Lapin kansa, Pohjolan sanomat, Kansan tahto). Pohjoiset kirjailijat ry.
Markku Kokkola. Lapin ensimmäinen kirjailijayhdistys. Julkaisussa: Jatuli 1996, s. 128-143
Colin Simpson. The Viking Circle. Hodder and Stoughton 1967

Lyhenteet: LK=Lapin kansa, KT=Kansan tahto, PS=Pohjolan sanomat

Tietoa valokuvista, haastatteluista ja sanomalehtiartikkeleista:
Haastattelut on tehty vuosina 2012 ja 2013 joko henkilön kotona tai Rovaniemen kaupunginkirjastossa. Valokuvaaja Matti Saanion haastattelu on vuodelta 1991.

Valokuvat ovat yhdistyksen perustamiskokouksesta vuodelta 1960 ja kesätapaamisesta Perunkajärveltä 1963. Nykyvalokuvat kirjailijoista ja Kaisu Kairakarista on otettu vuosina 2012-2013. Kaisu Kairakarin satuhahmot ovat hänen omasta valokuva-albumistaan.

  • ●Haastattelut   
  • ●Galleria   
  • ●Kirjallisuusliite   
  • ●Eton kirjoituksia   
  • ●Takaisin edelliselle sivulle