De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION
:
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser

 

Mätning

Vid mätningarna användes kvadrant. Uppställningen av signaler, mätpunktsändringarna och mätningarna samt mätningskontrollerna ledde till att de flesta bergen bestegs 3-4 gånger. Uppställningen av triangelmätningsmärken började den 6 juli och mätningarna blev färdiga den 6 september. Genom att mäta avståndet mellan två triangelmätningspunkter, baslinjen, kunde man därefter med hjälp av geometri räkna ut längden på triangelns övriga sidor. Aavasaksa användes som mätplats för baslinjen, ty


Berget Aavasaksa ligger i den folkrikaste och vackraste trakten av flodens lopp. I synnerhet söderut på en sträcka av 4 eller 5 lieues är flodbädden här utomordentligt bred. Här är den bästa tänkbara plats för en vacker triangelbas, vars ändpunkter skulle bli synliga från Aavasaksa och Huitaperi. Denna bas kunde mätas upp endast på vintern på flodens is, men vi beslöt att bestämma dess läge och att sätta upp signaler vid ändpunkterna för att förena den med trianglarna samt att göra de observationer som var nödvändiga före vintern.
(Outhier. Journal från en resa i Norden , s. 48, 50)


Från Kittisvaara och i Torneå mättes meridianens riktning i förhållande till trianglarna. Eftersom Drakens deltastjärna översked meridianen tillräckligt nära zenit såväl i Pello som i Torneå, gav två så nära varandra efterföljande zenitmätningar från den som möjligt i dessa sektorer meridianbågens längd i grader. Förutom själva mätningarna måste man göra korrigeringar på grund av att Kittisvaara och Torneå inte låg på helt samma meridian. Trianglarna var inte heller helt på samma nivå i förhållande till markytan.

Vi hade valt stjärnan d i Draken såsom den lämpligaste för observationerna med sektorn: den passerade meridianen ganska nära zenit vid den tid, som var mest passande för att den ännu skulle kunna observeras i Torneå. (Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 76)


Pendeltiderna för sekundpendeln jämfördes med pendeltider som fåtts med mätningar med tyngdviktspendel.


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna