De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

Réginald Outhier; Journal från en resa i Norden

Finländarnas mat:
Nedstigningen från berget är mycket besvärlig. Först går man genom något skog, men sedan går man över stora stenblock som ligger mycket ojämnt och är mycket halkiga. Därefter är det åter skog ned till bergets fot. Här möter man den stora floden Tengeliönjoki, vilken tre gånger ändrar riktning och därefter utfaller i den stora Torneälven, Under de ganska besvärliga upp- och nedvandringarna på dessa berg marscherade våra soldater med fasta steg, två av dem bärande på axlarna 2 fots-kvadranten och likaså två och två våra kläder och vår proviant. De vägrade aldrig att utföra sitt arbete, även då detta blev utan alla alla raster. Trots det mest plågsamma arbete behöver dessa finnar mycket litet mat: litet torkad fisk, som de har i en väska av björknäver, som de bär vid sidan, och en kagge med syrad mjölk, det är all deras mat och dryck.


Ortsbefolkningen kom talrikt upp till oss på berget. Åtskilliga kom för att erbjuda oss sina båtar och sina tjänster. Vi betalade per dag och man 2 daler, en ansenlig ersättning efter bygdens förhållanden. Ivern att vinna anställning hos oss föranledde några att köpa sig till tjänsten av dem som hade skjutsat oss från Torneå. Andra bar till oss mjölk, fårkött eller fisk. På de två första bergen åt vi mycket färsk lax. På Huitaperi köpte vi en lax, som var 3 fot 10 tum lång, för endast 3 livres, och säljaren tyckte att det var mycket ; av folket i orten skulle han bara ha fått 40 sous.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 45)

tillbaka

Att tröska korn
På fredag morgon kom en av lappkvinnorna, som var ganska skröplig och som drogs av en av sina renar, för att visa Herr de Maupertuis en korg som hon hade gjort och som hon sålde till honom, Vid 6-tiden bröt vi upp i fem båtar. Vi gick till fots uppför alla forsarna ända till Kainuunkylä. Medan vi väntade på våra båtar, såg vi där hur man tröskar kornet. Man lägger säden till torkning i ett rum där det i ett hörn finns ett slags ugn. Denna är gjord av en hop stenar som bildar en rektangel, i vars mitt är en hålighet i hela ugnens längd. I denna hålighet gör man upp eld liksom vi i våra bakugnar. En stor hetta uppstår, och den bevaras länge i denna stenmassa. I detta rum låter de sitt korn torka färdigt. De har tidigare strax efter skörden låtit det utsättas för solens strålar, uppsatt på stora stegar, vilka för detta ändamål står uppresta vid alla bondgårdar. Det finns tom några sådana inom stadsplanket i Torneå. Då kornet så har fått torka, tröskar man det med slagor, som är ganska lika de franska böndernas, och sedan man har kastat detta korn med en skovel från ena ändan till den andra i logladan för att få bort dammet, fullbordas rensningen med hjälp av ganska djupa korgar som tjänstgör som vannor.

Jag hade bort nämna tidigare, att kornet och rågen skäres med en skära liksom i Frankrike, men höskörden sker annorlunda. Man har liar, vilkas blad är nästan lika långt som hos oss men mycket smalare. Det är fästat vid ett orv som är endast 2 fot 4 tum eller på sin höjd 2 ½ fot långt. Denna lie svänger man vid slåttern om växlande åt höger och åt vänster. Rörelsen är så våldsam och man böjer sig så djupt, att man häpnar att de står ut med denna ansträngning.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 67-68)

tillbaka

Om hästar
Under maj månad, tidigare eller senare alltefter vinterns längd, lämnar hästarna, så snart snön har smält, sin ägare och uppsöker särskilda revir i skogarna, där de förefaller att ha stämt möte. Dessa hästar bildar olika flockar, vilka aldrig vare sig beblandar sig med andra flockar eller skiljer sig från sina egna. Varje flock tar ett visst skogsområde i anspråk som sin betesmark, den håller sig inom det område den har sig tilldelat och gör inga övertramp på de andras. Då betet blir otillräckligt, lämnar de området och etablerar sig på andra betesmarker med samma fasta ordning. Deras samhällsordning är så väl reglerad och deras förflyttningar så regelbundna, att deras ägare alltid vet var de kan hitta dem, om de på våren eller under sommaren måste göra någon färd till lands i släde eller om någon resande behöver hästar, Då underrättas bönderna därom av gästgivaren, dvs skjutshållaren, och beger sig ut i skogen för att hämta sina hästar. Efter att ha fullgjort denne tjänstgöring återvänder hästarna på egen hand till sina kamrater. Då årstiden blir ogynnsammare, vilket inträffar i september månad, lämnar hästarna skogen och återvänder flockvis; var och en uppsöker sitt stall. Dessa hästar är små men duktiga och livliga, utan att vara elaka; ägaren grabbar ibland tag i svansen på sin häst för att hejda honom, och han opponerar sig inte. Hur beskedliga de än är i regel, så förekommer det att de gör motstånd då man tar fast dem eller vill spänna dem för vagnen. De är otroligt välmående och välfödda då de återkommer från skogen, men de mister snart detta goda hull på grund av vinterns nästan oavbrutna arbete och den sparsamma utfodringen. När de är spända för släden, tar de sig ofta under loppet en munfull snö, och när de kommit fram och blivit spända från släden, rullar de sig i snön, såsom våra hästar rullar sig i gräset. Även i svår köld kan de lika väl tillbringa natten ute på gården som inne i stallet. Det inträffar ofta, speciellt då vintern är riktigt lång, att fodret tar slut i förtid. Hästen går då och söker sig föda på ställen där snön har börjat smälta en smula.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 68)

tillbaka


Korna lever
Korna lever inte på samma sätt [än hästar]. I byarna längs floderna avlägsnar de sig inte lång väg från de hus, dit man varje dag för dem för att mjölka dem. I Torneå är det inte många kor som under sommaren återvänder till staden. De skulle inte kunna göra det utan att simma, eftersom näset Närä regnrika år är översvämmat av flodens vatten. De flesta borgarna har ladugårdar på flodens västra strand söder om Mattila. Kvinnorna och tjänarinnorna far över från staden i båt för att mjölka sina kor. Korna är små, nästan helt vita och har inga horn.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 68-69)

tillbaka


Iakttagelser om sauna och pörte
Befolkningen började att bada ofta. Deras bad är så hett, att Herr de Maupertuis, som ville pröva det, fann att en Reaumurs termometer steg till 44 grader över fryspunkten. I sina badstugor har de en ung som är alldeles lik den jag berättat att de har för att torka säden. Den finns också i ett hörn av rummet. Då stenmassan, som den består av, är ordenligt upphettad, kastar de vatten på den, och den vattenånga som uppstår fungerar som ett bad. De går i regel i badstugan två och två, och alla har i handen ett risknippe som de piskar sig med för att driva fram svetten. I Pello har jag sett hur en mycket gammal gubbe, som kom ut ur badstugan alldeles naken och svettig, gick över gården i skarp köld utan att han fick något obehag därav.
I Korteniemi och hos alla bönder som har det litet bättre ställt har man utom själva badstugan ett annat större rum med en ugn. Ett par tre små fyrkantiga öppningar av omkring sex tums bredd fungerar där som fönster. Detta är familjens sovrum under hela vintern. Under dagen sysslar männen där med att laga sina nät, kvinnorna spinner eller väver tyger i vävstolen. I dessa rum, som man kallar pörti eller pyrti, är det som i en badstuga. Stickor av furu, mycket fint kluvna och 2-3 fot långa, ersätter här lampa eller ljus. De är mycket torra och brinner ganska fint men inte länge. De glödande kolen som faller från stickorna samlar man upp i korgar, fyllda med snö, för att inte riskera att sätta eld på huset.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 71-72)

tillbaka


Torneå kyrkan
Kyrkan, som också är av trä, ligger på något avstånd från bebyggelsen, fastän inom det plank som omger staden och som ytterligare omsluter en ganska stort odlat område.

I denna kyrka hålles gudstjänst på svenska för borgarnas skull, vilka talar detta språk. Staden och kyrkan ligger på en ö eller halvö som man kallar Swenrtzar ( Suensaari). På en annan ö vid namn Björkön finns en annan kyrka, uppförd av sten, en fjärdedels mil söder om staden. Där hålles gudstjänsten på finska för tjänstefolket i staden och för bönderna i grannskapet, av vilka mycket få kan svenska språket. (Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 80-81)

tillbaka


Gårdar och byggnader
Alla hus, vanligen lika väl i staden som på landsbygden, har en stor gårdsplan, som åtminstone på två sidor är avgränsad genom bostadshus och på de två andra av stall, ladugård och foderlada. På landet är dessa gårdar alldeles kvadratiska, i staden är de avlånga. Boningsrummen, rum som vi bodde i, har alla en öppen spis i ett hörn av rummet. Spisarna mäter endast 2 ½-3 fot i bredd och 4-4 ½ fot i höjd. Upptill i spisens infattning finns en smal horisontal springa, i vilken en järnplåt som kallas "spjäll" skjutes in och ut för att helt eller delvis stänga till spisens murpipa. När man gör upp eld, sätter man in veden upprätt i ganska stor mängd, och när den har börjat brinna, förkolnar den på en kort stund. Man rör om i askan med en spiskrok för att upptäcka eldbränder som kan vara kvar och vålla att det ryker in. Då allt är aska, stänger man spjället och kan få den värme man önskar i rummet. Jag har i mitt rum fått Reaumurtermometrar att gå upp till 36 grader över fryspunkten vid en årstid då mina fönsterrutor var helt överisade. Ett talgljus, som jag placerade i en ljusstake ganska nära fönstret, blev så uppmjukat att det krökte sig och föll ned. På landet är boningsrum och kök inrättade nästan likadant som i staden. Spisarna är också där av tegel eller av natursten. Det är det enda murningssätt som förekommer i orten. Vid spisen i köket finns ofta i samma rökgång en bakugn och ibland en brännvinspanna för tillverkning av kornbrännvin.

Vid en färd uupför floden finner man att alltifrån Torneå stad varje bonde har en byggnad som kallas cotta. Den är bredare upptill än nedtill och högre än huset i övrigt och ovanpå den finns en vindflöjel på en lång stång. Utomhus finns helt nära cottans fönster en brunn. Genom fönstret leder man vatten i en ränna ner i grytor, där man värmer det. I grytan smälter man också ibland snö åt boskapen.

Somliga tillverkar också sitt brännvin i sin cotta. Dessutom har man sina förrådsbodar, flera små hus skilda från boningshuset, sina badstugor och hus där man torkar kornet och där man trökar det, ganska lika badstugorna. Utom köket och det rum som kallas pyrti och som jag har talat om, har de vanligen två ganska snygga rum för främlingarna, vilka de erbjuder det bästa de har.

Borgarna i staden och likaså bönderna på landsbygden har endast ett lakan i sina sängar. Ett täcke av harskinn fungerar som andra lakan. Många bönder har skedar, bägare och stora skålar av silver. Hos de mindre förmögna är allting av trä. De är saktmodiga, tjänsvilliga och mycket hederliga. Jag nämnde att alla bönder har sina förrådsbodar. Större delen av Torneå stads bodar ligger längs floden. Förrådsboden är liksom övriga hus uppförd av trä, men den är upphöjd över marken. Många är t o m placerade över vattnet på fyra eller sex stora renar för att inte råttorna skall kunna ta sig in där. Man går in uppför en träsege som står på nära en fots avstånd från boden. I denna kammare förvarar man en stor del av sitt matförråd. De som är rika har flera bodar. Det är förbjudet att ha flera dräkter i samma färg. De får inte bära någon dräkt av kläde utan att den är märkt i vecken med Konunges stämpel; annars blir den konfiskerad. Det finns tjänstemän som har till uppgift att göra husbesök för att undersöka om eldstäderna är i gott skick, om man har en lykta, med ett ord om allt är i god ordning.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 81-82)

tillbaka


Om kryddar
De kryddar allt kött de äter med socker, saffran, ingefära, citron-och apelsinskal och lägger kummin i allt bröd. Den vanliga drycken är öl, man brygger mycket gott sådant. I Torneå har man ett vitt vin som man kallar Vin de picardon, det smakar som Vin de Frontignan, men det är mycket svagt. Alla röda viner kallar man Vin de Pontacte. Det finns bönder som inte alls känner till rött vin. Några av dem som fjölde med oss upp på bergen trodde, då de såg oss dricka rödvin, att vi drack blodet från fåren som vi hade köpt.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 82)

tillbaka


Om jordbruk
I Pello såg man den 9 september råg som redan hade kommit upp och var mycket grön och vacker. De bearbetar jorden endast med skyfflar och spadar, och de känner varken till plogar eller kärror. Den 2 oktober, då jorden var rätt hårt frusen, lät man hästarna beta i denna vackra råg. Man sår kornet tidigast i slutet av maj, vanligen i juni, och det är moget i början av augusti samtidigt med rågen. Då mejar man det med skära liksom i Frankrike. Allt korn har runt ax och ger ett välsmakande bröd. Invånarna har i närheten av sina hus långa, vågrätt lagda stänger som vilar i tapphålen i två eller tre höga stolpar som är nedslagna lodrätt i marken. Det hela bildar en stor, mycket bres stege, där man under resten av augusti månad låter sitt korn utsättas för strålarna från solen, vilken ännu länge befinner sig över horisonten. Då årstiden blir mindre gynnsam, för de bort det till de ställen där det skall tröskas. På de stora stegarna lägger man kornet med axet nedåt, för att fåglarna inte skall kunna hålla sig fast där och alltså inte skall kunna göra skada på skörden. Deras harvar är ganska sinnrikt konstruerade. De är gjorda av små träbitar, som synes på bilden. Dessa stycken är hopsatta i serie nästan som i en klockkedja. Dessa träbitar bildar flera rader med ungefär 12 i varje rad. Hela den främsta raden sitter fast vid två tvärslåar, vid vilka de draglinor är fästa, i vilka hästen drar. (Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 84)

tillbaka


Om träd och växter
Utom furor och björkar förekommer det en del viden, och på somliga ställen växer aspar som blir mycket höga och raka. På ängarna kan man få se en "narcisse" som är mycket vacker. Bladen är tjocka och av klöverbladstyp. Den heter Sceptrum Carolinum och är känd under samma namn bland franska botanister. Här förekommer en liten liljekonvalj, mycket mindre än den är hos oss, med hjärtformade blad. Här finns också Pyrola, gullris, en mycket vacker kattfot samt en växt med långa blad och vars rot består av två lökar. Den bär på en lång stängel ett knippe av vita blommor med hjälm. Dessa blommor är inte vackra, men det doftar precis som kaprifolium. Vidare finns det en art av ormtunga eller ört utan söm och massor av en liten buske som man kallar "liten björk" (= dvärgbjörk). De flesta myrarna är fulla därav.
(Outhier. Journal från en resa i Norden år 1736-37, s. 86, 88)

tillbaka


Livet i Torneå
Vi förde att ganska angenämt liv i Torneå. Herr överstelöjtnant Du Rietz, Herr kyrkoherden, som benämnes "Proubst", dvs Prepose (jämför en Doyen i våra stift), vår förre värd Herr Pipping, Herr Wegelius och en broder till Herr Brunnius utgjorde vårt regelbundna umgänge, älskvärda och begåvade människor. För övrigt gjorde vår sammanhållning och vårt goda humör tillräckligt för att göra livet angenämt. Invånarna i trakten hade fattat vänskap för oss. Herr Hellant, vår tolk för finska språket, sade i dag (!) vid middagsbordet, att det var flera bönder som önskade att få följa med oss till Frankrike, där de - som de sade - skulle lära de franska fiskarna att fiska lax. (Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 92)

tillbakaInfosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna