De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

 

Jordbruk

I Tornedalen odlades allmänt korn och råg, men även humle för öl. Någon odlade till och med hampa, men den blev mycket lågväxt. Åkrarna bearbetades med spade och skars med skära. Höet slogs med långa smala vasspetsiga liar. Kornet och rågen mognade samtidigt. Outhier beskriver noggrant hur kornet torkades samt den utrustning och de byggnader som användes.

De husdjur Outhier nämner är hästar, höns, får och kor. I Övertorneå prästgård hade man höns, men inte längre norrut.

Hästarna användes bara på vintern. De användes förutom i olika arbeten även för att röra sig, på samma sätt som renarna. Mellan Torneå och Pello fanns många platser för att byta häst. På dessa gårdar höll man hästar för resenärerna. På sommaren fick hästarna vara lösa och gå fritt. Man släppte lös dem och de sökte sig själv till sina egna flockar. Fransmännen tyckte detta var mycket underligt. Om man behövde hästen på sommaren, sökte bonden hästen från den plats där han visste att flocken rörde sig och släppte den sedan åter till den egna flocken. Ägarna visste var hästarna rörde sig på somrarna. På hösten då vädret blev kallare kom hästarna åter självmant till den egna husbonden. De här hästarna var sega och lugna djur och de klarade sig med lika litet som husbonden.

Korna däremot uppehöll sig sommartid nära gårdarna och de togs varje dag in till gårdarna för att bli mjölkade. I Torneå stad fanns det sommartid knappt några kor alls, utan de sköttes och mjölkades på fastlandet där det fanns tillräckligt att äta. Lappkorna var små och vita och de flesta var utan horn.


Réginald Outhier, Journal från en resa i Norden:


Att tröska korn
(s. 67-68)
Om hästar (s. 68)
Korna lever (s. 68-69) 

Bod
Bod


Torkställning
Torkställning


Harv
Harv(teckningar Outhier)


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna