De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Den extraordinära bågen

 

Naturiakttagelser

Fransmännen började sitt arbete på bergen i Tornedalen under den värsta myggtiden (flygfätiden) efter midsommar. Senare på sommaren plågades de av knott, små flugor som man egentligen inte kan skydda sig för. Vattnet i Pasmajärvi, bakom Turtola, var i augusti grumligt och fullt av små runda hirskornliknande gulaktiga korn. De Maupertuis trodde att det var frågan om mygg- och knottpuppor. Det var ett varje höst återkommande fenomen i den annars så klarvattniga sjön.


Outhier berättar att de under sina färder nästan bara såg barrträd och björk. På begravningsplatsen i Torneå växte träd som Outhier inte kände. Han vet inte till att bären skulle kunna användas till någonting. Trädet, som Outhier säger likna akacia, är rönn. Därtill nämner han vide och långa, rakskaftade aspar. Söderom Torneå såg de växter och buskar, som inte mera fanns norrom Torneå. Norrut från Torneå växer hallon och vinbär samt vildros. På Horilankero förvånar sig de Maupertuis över klarröda rosor, som växer lika vackert som i trädgårdarna i Frankrike. På ängarna växer den för fransmännen kända kung karls spira (Spectrum Carolinum). Outhier beskriver många växter och buskar, som han inte vet namnen på.


Av bären räknar Outhier upp åkerbär (ocrubere), hjortron (hioutero) och lingon (lingon). På Pullinkivaara finns mycket


Vi fann också massor av små bär, som man kallar "blober". Växten är 7 a 8 tum hög, Bladen liknar Myrtille och frukten är små svarta bär i storlek som enbär. Dessa bär förekommer också i Frankrike. (Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 50)


Enligt beskrivningen rör det sig om kråkbär.
Av fåglarna nämner Outhier sparv, sädesärla, svala och and. Han beskriver även insamling av ägg (knipand eller skrake):


Bönderna fäster urholkade träblock eller stubbar vid foten av träden för att locka dit stora fåg-lar. Dessa lägger sina ägg där och bönderna tar dessa och äter dem. (Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 54)


Réginald Outhier, Journal från en resa i Norden:
 

Om träd och växter (s. 86, 88) 
 
Spectrum Carolinum Rudbeckii

Spectrum Carolinum Rudbeckii
a. Folium radicale
b. Summa pars caulis
(Teckning från boken: Carl von Linné Lapin kasveja. SKS Helsingfors 1991. Originalverk: Flora Lapponica 1737)


Inforsidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna