LÄHDELUETTELO
Bonsdorff, Ilmari ja Gustafsson, Alfred A. 1927: Valtakunnan rajankäynti Petsamossa v.1921. Helsinki. Myös julkaisussa: Fennia 47: 13.

Ervasti, A. W. 1884: Suomalaiset Jäämeren rannalla : matkamuistelmia. Wickström, Oulu.

Haapanen, Atso 2014: Suomalaisten heimosotaretket 1918-1922. Minerva, Helsinki.

Harju, Erkki-Sakari 2015: Kielletyt kartat. 4, Suomalaisten sodan ajan kartoitukset. Atlasart, Helsinki.

Itkonen, T. I. 1933: Petsamon kartan nimistö. Julkaisussa: Virittäjä 37 (1933), s. 487-488. Kotikielen seura, Helsinki.

Julku, Kyösti 1987: Majuri Peter Schnitlerin Kvenland. Julkaisussa: Faravid : Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja = Acta societatis historiae Finlandia septentrionalis 11. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi.

Karjalan oikeus 1921. Karjalan Keskushallitus, Helsinki.

Kuussaari, Eero 1939: Heimosodat 1918-1922. 1, Taistelu Petsamosta. Suomen Heimosoturien liitto, Helsinki.

Lampio, Eero 1921: Petsamon opas : kuvaus Petsamon luonnosta, asutuksesta, elinkeinoista ja historiallisista vaiheista sekä selostus matkareiteistä. Otava, Helsinki.

Laukkanen, Ilmari: Uusi Petsamon kartta. Julkaisussa: Suomen maanmittari-yhdistyksen aikakauskirja 1933 s. 383 — 387. Lehtola, Veli-Pekka 2000: Nickul : rauhan mies, rauhan kansa. Kustannus-Puntsi, Inari.

Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset : kohtaamisia 1896-1953. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia : 1351. SKS, Helsinki.

Lilja, Erkki: Kuinka Suomi-neito sai toisen käsivarren? Julkaisussa: Inarilainen 19.10.2005.

Lilja, Erkki: Perämereltä Petsamoon : väläyksiä liikennehistoriasta. Julkaisussa: Jatuli 29, s. 193-215.

Lilja, Erkki: Tarton rauha – Suomen unelma toteutui. Julkaisussa: Lapin kullankaivaja 4/2010.

Lilja, Erkki 2013: Jäämerenkäytävä : näkijöitä, tekijöitä, kulkijoita, salaisia suunnitelmia. E. Lilja, Rovaniemi.

Lilja, Erkki 2016: Tunturien yli Jäämerelle : kertomuksia Lapin teiltä ja vähän vierestäkin. Väylä, Rovaniemi.

Lähteenmäki, Maria 2004: Kalotin kansaa : rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjoiskalotilla 1809-89. Historiallisia tutkimuksia : 220. SKS, Helsinki.

Niinistö, Jussi 2005: Heimosotien historia 1918-1922. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia : 1107. SKS, Helsinki.

Nickul, Karl, Petsamon eteläosan koltankieliset paikannimet kartografiselta kannalta. Julkaisussa: Fennia 60. Societas Geographica Fenniae, Helsinki.

Nickul, Karl 1935: Eräs Petsamokysymys : Suonikylän alueesta olisi tehtävä kolttakulttuurin suojelualue : Ehdotus ja muutamia lausuntoja Suonikylää koskevan virallisen aloitteen johdosta. Lapin sivistysseuran julkaisuja : 2. Helsinki.

Partanen, Seppo J. (toim.) 2010: Petsamo : …siellä kuljimme kerran. Hipputeos.

Paulaharju, Jyri 1997: Sotilaat kartoittavat : Suomen sotilaskartoituksen historia. Topografikunta, Helsinki.

Pohjois-Suomen kolmiomittaukset : 3, Alemman luokan mittaukset Petsamossa. Maanmittaushallituksen toimesta Pohjois-Suomessa suoritetut kolmiomittaukset. Maanmittaushallituksen julkaisuja N:o 23. Maanmittaushallitus, Helsinki. 1933.

Rankka, Wäinö 1949: Kisko kävelee : insinöörin muistelmia rakentajavuosilta. WSOY, Porvoo.

Rosberg, J.E. 1919: Petsamon maa : Suomen alue Jäämeren rannalla : hieman historiaa ja maantiedettä. Otava, Helsinki.

Suomen Virallinen Tilasto XIV Maanmittaus. Maanmittaushallituksen tietoja karttatuotannosta 1921-1937.

Syrjö, Veli-Matti 2010: Kielletyt kartat : Karjala 1928-1944. AtlasArt, Helsinki.

Tanner, Väinö 1928: Petsamon alueen paikannimiä I : Lappalaisia paikannimiä. Julkaisussa Fennia 49. Societas Geographica Fenniae, Helsinki.

Tanner, Väinö 1929: Antropogeografiska studier inom Petsamo-området. 1, Skolt-Lapparna. Julkaisussa: Fennia 49. Societas Geographica Fenniae, Helsinki.

Tanner, Väinö 2000: Ihmismaantieteellisiä tutkimuksia Petsamon seudulta. 1, Kolttalappalaiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia : 780. SKS, Helsinki. (Alkuteos 1929)

Vahtola, Jouko ja Onnela, Samuli (toim.) 1999: Turjanmeren maa: Petsamon historia 1920-1944. Petsamo-seura, Rovaniemi.

Voionmaa, Väinö 1918: Suomi Jäämerellä. Edistysseurojen kustannusosakeyhtiö, Helsinki.Takaisin edelliselle sivulle