ROVANIEMEN JÄLLEENRAKENNUSKAAVA

"Poronsarvikaava"

"Kaupunki sijaitsee metsien keskellä ikään kuin puistomaisessa ympäristössä. Kaupunkisuunnittelussa samoin kuin asuntorakentamisessa olennaista on joustavuus, koska emme tiedä mitä huomenna tapahtuu. Osa kaupungista jää tulevaisuuden varalle....Tässä on Rovaniemen asemakaava, jossa ympäristö on metsää ja alueet jätetty erilleen niin että ne ovat siellä odottamassa tulevia liikenne- ym. järjestelyjä, joista me emme vielä tiedä mitään."

Aalto, 1950JÄLLEENRAKENNUSKAAVA, Rovaniemi
1944-45, vahvistettu 1946

Rovaniemen jälleenrakennuskaavan lähtökohtana oli kauppalan asema Lapin pääkaupunkina ja liikenteellisenä keskuksena. Kaavan pääaiheen muodosti viiteen eri suuntaan haarautuva keskuspuisto, Poronsarvi, jolle tärkeimmät liikenneväylät oli sijoitettu. Poronsarvikaavaan kätkeytyy poron piilokuva: kaksi keskuspuiston haaraa piirtyy poron sarviksi, kaksi rajaa poron päätä ja yksi sen selkää. Urheilukenttä on poron silmä. Sarvikruunun yläosan muodostavat poropolkujen tavoin mutkittelevat asuntokadut.

Puistohaarojen yhtymäkohtaan oli sijoitettu Lapin liikennekeskus, välialueille levittäytyivät keskustan lisäksi asuntoalueet sekä teollisuus- ja varastoalue. Hallinnollisille ja julkisille rakennuksille oli varattu korttelialuetta keskustan eteläosasta.

Muutamaa keskusta-alueen tonttia lukuun ottamatta rakennusalat oli merkitty erillisiksi, eli kaavalla pyrittiin tuottamaan noppamaista rakennetta pitkien yhtenäisten rakennusmassojen sijasta. Väljä puistohaarakkeiden jakama rakenne oli aiempaa kaavaa paloturvallisempi. Korkein sallittu kerrosluku oli neljä.

Läpinäkyvänä periaatteena koko kaavassa oli rakentamisen porrastaminen siten, että aluksi voitiin rakentaa materiaaliltaan helpommin saatavissa olevia puutaloja ja aikojen parannuttua kivirakennuksia.

Poronsarvikaava oli edistyksellinen ja joustava suunnitelma, jonka luonnonläheisiä piirteitä ei ole nähty kasvavien liikenneväylien aiheuttaman sekavuuden takaa.


lue lisää

kirjastotalo | Lappia-talo | kaupungintalo | rakennuksia Ahon suvulle | Korkalorinteen asuntoalue | jälleenrakennuskaava
Aalto Lapissa | Rovaniemen arkkitehtuuria | muualla Lapissa | Lappi Aallossa | lisätietoja
lapinkävijät