home
baptism

Metsäläiset kastavat lapsiaan

Katolisten pappien hurskas sananjulistus on jo käännyttänyt suuren osan metsien asukkaista kristityiksi. Näennäiseen viivyttelyyn on kuitenkin usein syynä se, että he asuvat sangen kaukana kristillisistä kirkoista, matkaa on usein kaksisataa italianpeninkulmaa ja enemmänkin. Tuon tavattoman matkan vuoksi he voivat tulla kirkkoon vain harvoin. Kastekirkoissa he käyvät vain kerran tai kaksi vuodessa. Tällöin he tuovat kastettavaksi rintalapsia, jotka kulkevat selkään sidotuissa arkuissa tai koreissa niin kuin muukin tavara, etenkin kallisarvoiset turkislahjat, joita annetaan papille kymmenysten asemasta. [lue lisää: Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa, s. 98]