home

Pohjolan pimeä reuna -
Olaus Magnuksen puupiirrokset Lappi-myytin alkukuvastona     English flag In EnglishEsityksen kuvat ja niiden selitystekstit ovat piispa Olaus Magnuksen teoksesta Pohjoisten kansojen historia (Suom. Kaarle Hirvonen, 1973; Kimmo Linnilä et al., 2002), jonka latinankielinen alkuteos ilmestyi vuonna 1555 sekä siihen liittyvästä Carta marinasta, ensipainos vuodelta 1539. Lisätietoja antavana tausta-aineistona on Heli Saarisen tutkimus Olaus Magnuksen puupiirrokset Lappi-myytin alkukuvastona. Muutamien kuvien kohdalla on viitattu Pohjoisten kansojen historian suomennokseen ja englanninkieliseen käännökseen.

Olaus Magnus (1490 - 1557) oli pohjoismaalainen historioitsija, joka on kuuluisa Pohjoisten kansojen historian ja siihen kiinteästi liittyvän Carta marinan tekijänä. Hän oli korkeasti oppinut kirkonmies, joka mainitaan usein Ruotsi-Suomen viimeisenä katolisena piispana. Todellisuudessa hän ei hoitanut piispanvirkaa päivääkään, sillä kuningas Kustaa Vaasa oli muuttanut Ruotsin luterilaiseksi, eikä voinut hyväksyä paavin nimittämää katolista piispaa. Olaus Magnus eli maanpaossa koko loppuelämänsä ja kuoli Roomassa. Vuosina 1518-1519 Olaus Magnus teki matkan halki Ruotsin. Retkellään hän keräsi luontoon, ihmisiin ja heidän tapoihinsa liittyviä tietoja, jotka ovat hänen teostensa pohjana. Vuonna 1555 ilmestyneessä Pohjoisten kansojen historiassa on ensimmäinen kirjallinen ja kuvallinen esitys Lapista. Tornionlaaksosta Olaus kertoo omia silminnäkijähavaintojaan, sillä hän ulotti matkansa aina Pelloon saakka. Muun Lapin osalta hänen kuvauksensa perustuu antiikin ja keskiajan kirjallisiin lähteisiin ja suullisiin kertomuksiin, joihin oli sekoittunut paljon mielikuvitusta ja ennakkoluuloja.


carta marina 1539/1572

CARTA MARINA 1539/1572

Antonio Lafrerin kopio Olaus Magnuksen Carta Marinasta on tunnetuin alkuperäisen 9-lehtisen puukaiverruksen pohjalta tehty kuparikaiverrus. Ohessa kuva kartan näköispainoksesta vuodelta 1967.

Antonio Lafreri (1512-1577), ranskalainen kartografi, jonka nimi kotimaassaan kirjoitetaan muodossa Antoine Lafrery, kaiversi monista kartoista pienennettyjä versioita, niin myös Carta Marinasta 1572. Kartta julkaistiin Italiassa.

Olaus Magnus (1490-1557), oli katolinen pappi. Hänet lähetettiin kirkollisissa toimissa valtakunnan pohjoisosiin 1519 ja hän matkusti Tornionjokilaaksossa Pellossa saakka. Matkansa innoittamana hän julkaisi klassisen, ahkerasti käännetyn ja pitkään hyvin vaikutusvaltaisen teoksensa Historia de gentibus septentrionalis (1555; Pohjoisten kansojen historia).

Historiateoksensa esityönä Magnus julkaisi Carta Marinan (1539), joka on ensimmäinen Pohjolaa joltisenkaan oikeansuuntaisesti kuvaava karttateos. Maiden sisäosat ovat vielä kovin mielivaltaisesti piirretyt, kun sen sijaan tunnetummat rannikkoseudut vastaavat paremmin todellisuutta.


PDF-iconHELI SAARINEN: Pohjolan pimeä reuna - Olaus Magnuksen puupiirrokset Lappi-myytin alkukuvastona

Tämä sivusto on alunperin tuotettu osana kansainvälistä eLibrary & Culture without Borders -hanketta, jonka tarkoituksena oli tuoda Barentsin alueen kulttuuriperintöä ja siihen liittyvää tutkimustietoa alueen toimijoiden, asiantuntijoiden, tutkijoiden, oppilaitosten ja suuren yleisön saataville. eLibrary & Culture without Borders -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Interreg III A Pohjoinen -ohjelma, Lapin liitto ja Rovaniemen kaupunki.
Kartta ja kuvat:
Public Domain
Sivut on päivitetty 2021. Sivujen ulkoasu ja toteutus: K. Simonlehto.


Lapin kulttuuri kuvina

Rovaniemen kaupunginkirjasto. Lappi-osasto.
Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi
+358 50 315 1487,

kirjasto.lappi-osasto at rovaniemi.fi