Perinteinen saamelainen kuvasto ja väriainekset näkyvät selkeästi Nils-Aslak Valkeapään töissä. Valkeapää kehitti perinteisiä kuvioita uusiin muotoihin maalauksissaan ja kirjankuvituksissaan. Hänen käyttämänsä tekniikat ja materiaalit ovat monipuolisia.

Valkeapään maalaukset sekoittavat vanhaa saamelaista symboliikkaa uuden ajan väri- ja muotomaailmaan. Noitarumpujen ja kalliopiirrosten tyypilliset kuviot näkyvät Valkeapään teoksissa uudella tavalla sommiteltuina ja värikylläisinä.

Valkeapään runoteoksissa kuvataide on tiiviissä vuoropuhelussa sanojen kanssa. Valkeapään taidetta voi ihailla myös levyjen kansissa. Hän piti lukuisia taidenäyttelyjä ympäri maailmaa 1970-luvun alkupuolelta 1990-luvun lopulle.

Lähteet:
Veli-Pekka Lehtola. Saamelaiset: historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi 1997.
Govvadáidarin

Árbevirolaš sápmelaš govat ja ivdneávdnasat oidnojit čielgasit Nils-Aslaha bargguin. Valkeapää lea ráhkadan meavrresgáriid govaid ođđa hámiide iežas málenbargguin ja girjjiid govain. Su geavahan teknihkat ja materiálat leat máŋggabealagat.

Valkeapää málenbarggut seaguhit boares sápmelaš symbolihka ođđa áiggi ivdne- ja hápmemáilbmái. Vuođđoelemeantan leat báktesárgumiin oahpes figurat, mas leat mielde šamánat ja beaivvášgovadagat. Dat leat goit bukton ovdan ođđalágan ráhkadussan ja valjis ivnniiguin.

Valkeapää diktabargguin govvadáidda lea teahttasit vuorroságastallamis sániiguin. Valkeapää dáidaga sáhttá hervvošit maiddái skierrobearpmain. Son doalai máŋggaid dáiddačájáhusaid birra máilmmi 1970-logu álgobealis gitta 1990-logu rádjái.

Gáldut:
Veli-Pekka Lehtola. Saamelaiset: historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi 1997.The visual artist

Traditional Sámi imagery and colours are recurring features in the work of Nils-Aslak Valkeapää. In his paintings and book illustrations, Valkeapää created new forms of traditional patterns, using versatile techniques and materials. Valkeapää's paintings are a mix of old Sámi symbols and modern colours and shapes. Patterns typical in Sámi drums and rock paintings can be seen in his work, but arranged in innovative ways and using rich colours.

In Valkeapää's poetry, visual art is in close dialogue with words. Valkeapää's art decorates also record covers. He held numerous exhibitions around the world from the beginning of the 1970s to the end of the 1990s.

Sources:
Veli-Pekka Lehtola. Saamelaiset: historia, yhteiskunta, taide. Kustannus-Puntsi 1997.