Nenetsit

Nenetsit eli jurakkisamojedit asuvat Venäjän pohjoisosissa Jäämeren rantavyöhykkeellä Arkangelin ja Jeniseijoen välisellä alueella. Pääosa nenetseistä on tundranenetsejä. Metsänenetsit muodostavat noin tuhannen hengen väestön Uralin itäpuolella. Nenetsien äidinkieli on nenetsi.

Tundranenetsien pääelinkeino on poronhoito. He paimentavat suuria porotokkia metsävyöhykkeen ja merenrannan välimaastossa. Talvet vietetään metsänrajassa ja kesällä vaelletaan tundralle ja merenrannikolle. Muita elinkeinoja ovat metsästys ja jokivarsissa asuvilla metsänenetseillä kalastus. Osa nenetseistä asuu kylissä työskennellen esimerkiksi opettajina tai lämmittäjinä tai työttöminä.

Luontaiselinkeinot ovat yhä olennainen osa nenetsien elämänmuotoa, mutta perinteistä elämäntapaa uhkaa Länsi-Siperian jatkuvasti kasvava öljy- ja kaasuteollisuus. Siperian kansat joutuvat yhä ahtaammalle teollisuuden riistäessä heiltä porolaitumet, metsästysmaat ja kalavedet.


LINKKEJÄ:

NENETS or Yurak samojeds
The Nenets and Khanty of Yamal Peninsula
Struggle over Land and Resources:
Yamal Peninsula and the Russian North
Nenetsejä
kuvat Tuula Tuisku


ornamentti

nenetsit | kulttuuri | asuinalueet | kuvagalleria | Castrénin jäljillä
lapinkävijät