apin maakuntakirjaston karttakokoelman vanhat kartat kuvaavat Lappia, Pohjoiskalottia ja Pohjoismaita. Näille sivuille on digitoitu yhteensä 15 yksittäistä karttalehteä sekä Olof Treskin 1642-1643 Kemin ja Tornion Lappia kuvaavista kartoista julkaistu kirja vuodelta 1928. Kartoista noin puolet on alkuperäisiä painoksia.

Suurin osa kartoista on julkaistu 1600- ja 1700-luvuilla. 1500-luvun maantieteellistä näkemystä edustavat Olaus Magnuksen Carta Marina ja Abraham Orteliuksen Pohjois-Euroopasta laatima kartta. Käsin kaiverretut, värilliset ja kuvitetut kartat ovat samalla taideteoksia. Olaus Magnus julkaisi laajan Pohjoisten kansojen historian, Historia de gentibus septentrionalibus 1555. Carta Marina syntyi kirjan esityönä. Se valmistui Venetsiassa 1539 ja siitä tuli alueen karttojen päälähde vuoteen 1626 asti, jolloin Anders Buren kartta, Orbis arctoi nova et accurata delineatio ilmestyi.

Kartat kertovat paitsi maapallon kartoituksesta, myös siitä aikakaudesta jolloin ne on tehty. Varhaiset kartat omistettiin usein hallitsijoille. Omistusvinjetit kuvitettiin vaakunoilla ja muilla vallan symboleilla. 1500-luvun löytöretkille ja maailmanvalloitukseen tarvittiin karttoja, kun piti kartoittaa ennen kartoittamatonta. Tieteellinen tieto valtasi alaa maailman ymmärtämisessä ja selittämisessä. Ptolemaiolaisesta maapallokeskeisestä maailmankuvasta siirryttiin Kopernikuksen aurinkokeskeiseen maailmankuvaan. Willem Barentzin ja Jan van Linschotenin Jäämeren purjehdukset antoivat lisää tietoa pohjoisesta pallonpuoliskosta.

Terra incognita, pohjoisen tuntematon maa, alkoi saada tarkat ja paikkansapitävät ääriviivat ja muuttua eksoottiseksi Ultima Thuleksi, äärimmäiseksi pohjolaksi, jonka maantiedettä, elämää ja ihmisiä tutkijat ja matkailijat ryhtyivät kartoittamaan ja kuvaamaan. Gerhard Mercator (1512-1594) aloitti kartografiassa uuden, tarkkoihin mittauksiin perustuvan aikakauden. Pohjoismaiden kartoituksen pioneerit, ruotsalaiset Anders Bure ja Olof Tresk perustivat karttapiirroksensa Mercatorin mittausperiaatteisiin. Treskin ja Buren kartat olivat suuri edistysaskel verrattuna Olaus Magnuksen maantieteellisesti kovin suurpiirteisesti laadittuihin karttoihin.

1570 SEPTENTRIONALIUM REGIONUM DESCRIP.
1613 SEPTENTRIONALIUM TERRARUM DESCRIPTIO
1635 SUECIA DANIA ET NORVEGIA, REGNA EUROPAE
1662 FINMARCHIA
1662 LAPPONIA
1666 PARTIE ORIENTALE DE LA LAPPONIE SUEDOISE
1676 DE CUSTEN VAN LAPLANDT
1700 ACCURATISSIMA REGNORUM SUECIAE, DANIAE ET NORWEGIAE, TABULA
1706 CARTE DES COURONES DU NORD
1715  THIS NEW MAP OF DENMARK AND SWEDEN ACCORDING TO THE NEWEST AND MOST EXACT OBSERVATIONS
1788 CARTE DES COURONES DU NORD
1795 DET NORDLIGE NORGE
1797 CHARTA ÖFVER WÄSTERBOTTN OCH SVENSKE LAPPMARCKEN
1804 KARTA ÖFVER KEMI LAPPMARK