De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

JORDENS FIGUR:
 Upplysningstid
Teori
Resultat
Senare forskning


Upplysningstiden

Det centrala fenomenet på 1700-talet var upplysning. Typiskt för upplysningstiden var att man trodde på förnuftet. Allt försökte undersökas vetenskapligt. Då uppkom många nya vetenskaper så som nationalekonomi och statistik. Man trodde, att man genom att använda förnuft och vetenskaplig forskning kunde förnya saker och förbättra levnadsförhållanden och samhälle.

Upplysningen startade i Holland och England, där rörelsens huvudrepresentanter var John Locke och David Hume. I Frankrike var Voltaire och encyklopedisterna rörelsens mest synliga gestalter. Ministern Maurepas, som i Frankrike ansvarade för ärenden som berörde havet, var intresserad av vetenskaperna. Han följde aktivt med den vetenskapliga tvisten om jordklotets form. Genom honom fick radmätningsexpeditionen kungens stöd.

Upplysningstidens principer följdes senare i Förenta staternas självständighetsdeklaration och i den Franska revolutionen.
Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna