De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Bilder om arkitekturen:
Korteniemi
Torneå stadsplan
Pello karta

 

Torneå stadsplan

Tornion asemakaava

Teckning Réginald Outhier, Journal från en resa i Norden.

Torneå stad med omnejd på Suensaari ö i innersta delarna av Bottenviken.
I bildens övre kant syns Huitaperi, Nivavaara och Kaakamavaara siktmärken.

.


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna