De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

JORDENS FIGUR:
Upplysningstid
Teori
 Resultat
Senare forskning

 

Resultat

Utgående från förrättade mätningar kunde man göra de nödvändiga beräkningarna och utreda avståndet mellan Kittisvaara och kyrktornet i Torneå.

I vinkelmätningarna blev vinkeln mellan Kittisvaara och Torneå 57' 27 ''. Vilket är ganska nära en grad.
Avståndet mellan Kittisvaara och Torneå fick man genom att mäta trianglarna. Av triangelkedjan användes i den slutliga mätningen nio trianglar. Resultatet måste även korrigeras därför att Torneå och Kittisvaara inte befann sig precis på samma meridian. Efter kontrollmätningarna blev längden på en grad 57 437 toise (=famn). Detta är 111,95 kilometer.

I mätningarna som förrättades i Peru blev längden på en en grad stor meridianbåge 56 737 famn. Motsvarande siffra i Tornedalen var enligt de Maupertuis beräkningar 57 438 famn. Genom att räkna med detta som utgångspunkt blir jordklotets tillplattningsförhållande 1:205 och jordklotets radie vid ekvatorn 6 398 kilometer.

 Map of Europe
En del av Europas karta


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna