De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

PERSONGALLERI:
Maupertuis
Alexis Clairaut
Réginald Outhier
Anders Celsius
Anders Hellant
Flickorna Planström

LÄS MER:
En dikt åt Christine av Maupertuis

 

Flickorna Planström

Fransmännen trivdes väl i Torneå stad. Under vintern umgicks de mycket med de lokala borgarna och deras familjer. I familjerna bekantade de sig även med ortens unga flickor. Dessa möten gick inte utan inverkningar och de fick till och med dramatiska följder. Historien känner det öde som döttrarna till rådman Planström mötte samt deras kontakter med den franska expeditionens medlemmar ännu i Paris.

Elisabeth och Christine Planström reste till Frankrike med den franska expeditionen eller litet senare. Bägge två omvände sig till den katolska tron. Christine drog sig i Paris tillbaka till Notre Dame du Trésor klostret. Hennes mentala hälsa rubbades av orsaker som man inte med säkerhet känner till. De Maupertuis skrev sin kärleksdikt just till Christine. Man känner inte till platsen för Christine Planströms död. Du Trésor klostret började rivas år 1793.

Elisabeth Planström levde ett jordiskt liv och gifte sig med fransmannen de Pelletot. Den beskyddare som fransmännen ordnat för Elisabeth, fru d'Aiguillon, godkände äktenskapet fastän hon inte helt litade på den kommande maken. Elisabeth fick en fin hemgift. Äktenskapet fortgick inte lyckligt, utan upphörde med skilsmässa år 1761. I skilsmässorättegången dömdes Elisabeth till fyra års fängelse. Därtill processerade hon många år om rätten till pension. Slutligen beviljades hon en pension på 3000 livre. Även Elisabeth drog sig slutligen tillbaka till ett liv i kloster, till Det heliga sakramentets kloster i Rouen. Där levde hon som lekmannasyster till sin död. Elisabeth hade en son med de Pelletot.

Systrarna Planströms öde berättar om den dåtida kvinnans ställning. En ogift kvinna hade inga möjligheter att klara sig ensam i världen. Livet i ett kloster var den enda möjligheten att bevara sin ära. Elisabeth Planström-Pelletots rättegångsprotokoll berättar för sin del om hennes seghet och mod att kräva rättigheter för sig själv, och detta till och med i ett främmande land.Information about the site

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna