De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Bilder om arkitekturen:
Korteniemi
Torneå stadsplan
Pello karta

 

Planritningar och snittbilder

Huoneen pohjapiirroksia ja -leikkauksia

Teckning Réginald Outhier: Journal från en resa i Norden

Ovan till vänster husets gavelbild och bottenskärning av ett rum, till höger rummets interiör från fönstret sett. Nedan rummets planritning och husets gavelstockar med knutinhuggning.Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna