De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Bilder om arkitekturen:
Korteniemi
Torneå stadsplan
Pello karta

 

Pello karta

Maupertuis expeditionens ursprungliga kartskiss av Pello från år 1736. Teckning av Réginald Outhier, Institut Geographique National-samlingarna, Paris.

Pellon kartta

Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna