De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

PERSONGALLERI:
Maupertuis
Alexis Clairaut
Réginald Outhier
Anders Celsius
Anders Hellant
Flickorna Planström

 
Réginald Outhier

Föddes 16.08.1694 i södra delarna av Frankrike och dog 12.04.1774. Förutom kallelsen att verka som präst var Outhier intresserad av astronomi. Han tillverkade bl.a. en roterande jordglobskarta. Han deltog i triangelmätningarna som företogs i Frankrike i början av 1730-talet. På grund av detta rekommenderade Outhiers förman, biskopen i Bayeux, honom till expeditionens själavårdare. Efter expeditionen beviljade kungen Outhier liksom expeditionens övriga medlemmar en årlig pension på 1200 livre. Outhier fortsatte sin vetenskapliga verksamhet även senare och han kallades bl.a. till utländsk medlem i vetenskapsakademin i Berlin.Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna