De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION
:
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser
baslinjen
Torneå
Kaakamavaara
Nivavaara
Huitaperi
Aavasaksa
Horilankero
Pullinki
Niemivaara
Kittisvaara

Kyrktornet i Torneå

Den första mätpunkten var kyrktornet i Torneå. Därifrån kunde man se topparna av Niva- och Kaakamavaara. Vi startade dit med båt den 6 juli 1736. I resan deltog de åtta som kommit från Frankrike, 5 betjänter samt borgmästare Pipping och Anders Hellant, som fungerade som tolk under hela färden.


Pä söndag blev vädret klart och mycket lämpligt för våra observationer. Vi kunde inte tänka på annat. För att vi skulle bli befriade från besvärliga personer och få göra våra observationer i lugn och ro bevistade herr Celsius gudtjänsten, men så snart denna var slut gick han ensam upp i klockstapeln, och stängde in sig där. Herr de Maupertuis och jag låtsades ta en promenad , men så snart vi blev ensamma gick vi upp i klockstapeln, där herr Celsius väntade på oss enligt överenskommelse och där vi tidigare hade låst in vår kvadrant. Vi fick tillräckligt tid före aftonsången, d.v.s. kvällsgudtjänsten, för att göra våra observationer.
(Outhier, Journal från en resa i Norden, s. 63-66)

 

 
 

Torneå kyrka
Torneå kyrka

(teckning Outhier)

Torneå kyrka
Torneå kyrka


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna