De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION
:
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser
baslinjen
Torneå
Kaakamavaara
Nivavaara
Huitaperi
Aavasaksa
Horilankero
Pullinki
Niemivaara
Kittisvaara

Nivavaara

De Maupertuis hade kommit till Nivavaara innan följet från Kaakamavaara. Dit ledde en genväg, som var i gott skick. Eftersom det var söndag kom den lokala befolkningen till Nivavaara för att titta på de underliga människorna. På berget såg följet även två lappflickor som vallade renar. Från Nivavaara kunde man se klockstapeln i Torneå, Kaakamavaara, Horilankero, Aavasaksa och Huitaperi.

Då det tält, där jag låg den första natten på Niva, var tillstängt på detta vis, hade jag svårt att uthärda värmen därinne. På måndag lät jag soldaterna fälla några furor på bergsluttningen och ställde dessa lutande mot en 9-10 fot hög lodrät klippvägg. Vid dennas fot var en bred och mycket slät horisontell klipphäll, vilken fick tjänstgöra både som golv och som säng i den lilla kammare jag gjorde mig av träden.
(Outhier, Journal från en resa i Norden, s. 40)Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna