De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION
:
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser
baslinjen
Torneå
Kaakamavaara
Nivavaara
Huitaperi
Aavasaksa
Horilankero
Pullinki
Niemivaara
Kittisvaara

Läs mer:
dikten av Niemivaara

 

Niemivaara

Kittisvaara valdes redan i ett tidigt skede. Dit syntes i det skedet bara Pullinkivaara. Därför måste följet en liten tid söka efter ett berg från vilket man kunde se såväl Pullinki, Aavasaksa som Kittisvaara. Då besökte man bl.a. Alposvaara, Lankovaara, Kiettimenvaara, Kukasvaara och Niemivaara. Niemivaara valdes som mätplats, ty därifrån fick man de bästa triangelpunkterna och det syntes även till Kaakamavaara. Detta gjorde det möjligt att bilda en kedja av sju trianglar.

Fransmännen blev förtjusta i landskapet kring Niemivaara. Maupertuis beskriver det enligt följande:

Detta berget som så väl för siöarnaskul, som omgiva det, som för de svårigheter man måste övervinna innan man kan komma dit, är likt de i Fablerna afmålade helgade orter, skulle på alla andra orter vara högst angenäm, förutan i Lappmarken: på den ena sidan möter man en ren skog, hvarest marken är så slät som gongarna uti en trägård: trän förhindra en intet at spatsera, ei heller förvägra at se en vacker siö som sköljer foten af berget: på den andra sidan finner man salar och kamrar som synas lika som uthugna uti hellen, och på hvilka ei annat felar än tak: dessa klippor stå så lodrätt emot horizonten, äro få höga och jemna, at de snarare se ut som til slått och palatser tilemnade murar, en som något naturens arbete. Vi sågo som oftast dunster upstiga af siön, som folket i orten kalla Haltio, och som de hålla före vara rån åt hvilka värden af berget är anförtrod: detta berget var jemväl farligit för biörnar, som der skulle finnas; imedlertid blevo vi der ingen varse, utan såg detta berget ut såsom det snarare vore debot af halv-andar och rån, än af biörnar.
(Maupertuis. Jordens figur, s. 24)Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna