De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION
:
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser
baslinjen
Torneå
Kaakamavaara
Nivavaara
Huitaperi
Aavasaksa
Horilankero
Pullinki
Niemivaara
Kittisvaara

Läs mer:
dikten av Niemivaara

 

Dikten av Niemivaara

Till Niemis berg,
där skönaelfver sväfva
Och öfver Tenglios bädd
en krans af rosor väfva.

James Thomson. The Seasons (1740), övers. av F.M.Franzén
(Hirn Yrjo: Matkamiehiä ja tietäjiä. Helsinki 1939. S. 29.)
Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna