De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION
:
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser
baslinjen
Torneå
Kaakamavaara
Nivavaara
Huitaperi
Aavasaksa
Horilankero
Pullinki
Niemivaara
Kittisvaara

Aavasaksa

Märket ställdes upp för första gången av Maupertuis och Camus. Aavasaksa blev en central plats för mätningarna, ty prästgården i Övertorneå bjöd på övernattning. Torne älvens vida området söder om foten av Aavasaksa gav fina möjligheter för mätning av baslinjen på vintern på älvens is. Siktlinjemärkena uppställdes dock redan på sommaren. På så sätt kunde man utföra vinkelmätningarna från Aavasaksa till Luppio och Poiki-Torni. Dessa vinkelmätningar förrättades i slutet av augusti.

Maupertuis beskriver Aavasaksa på följande sätt i sitt verk Jordens figur:

Detta berget ligger vid elvstranden, 7 mil ifrån Torne. Man kommer ei så lätt derpå: först stiger man upföre igenom en skog ungefär til hälften af berget, sedan möter man en stor hoop branta och slipriga stenar, och derpå ogen tager skogen vid, som strecker sig enda til och över toppen af berget ; jag säger strekte sig, efter vi der ovan på låto afhugga skogen. Den delen af berget som vetter til nord-ost, var förstrekligen brant af stora klippor, emellan hvilka några falkar hade fina nästen. Vid roten af detta berget löper Tengliö ån, som kröker sig omkring Avasaxa, innan den faller in uti Torne elv. Utsikten på detta berget är mycket vacker: den förhindras af ingen ting mot söder, och man ser härifrån ett vidlyftigt stycke utaf stora elven: i öster ser man Tengliö, enda til des den stryker igenom åtskilliga träsk: i norr strecker sig utsikten til 6 eller 7 mil, hvareft den stadnar uti en stor myckenhet af berg, som äro staplade det ena över det andra lika som ett cahos plägar förestellas, och ibland hvilka ei var få lätt at gå och finna igen det berget, som man hade sedt ifrån Avasaxa.
(Maupertuis. Jordens figur, s. 18)


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna