De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

PERSONGALLERI:
Maupertuis
Alexis Clairaut
Réginald Outhier
Anders Celsius
Anders Hellant
Flickorna Planström

 
Pierre Louis de Maupertuis

De Maupertuis föddes i Saint-Malo i Bretagne 17.7.1698. Efter en kort militärtjänst inriktade han sig på att bli matematiker. De Maupertuis besökte London 1728 och bekantade sig då med Newtons matematiska teorier. Han blev medlem i Franska akademin 1731. Detta var orsaken till att han blev ledare för gradmätningsexpeditionen 1736. De Maupertuis blev 1743 en av Franska akademins fyrtio odödliga. På rekommendation av Voltaire flyttade de Maupertuis till Berlin 1744 och blev vetenskapsakademins president två år senare. Voltaires och de Maupertuis vägar skiljde sig senare och de blev riktiga fiender. Voltaire försökte i många satirer och även annars ringakta Maupertuis betydelse som vetenskapsman. Maupertuis publicerade förutom sina matematiska verk även böcker i geografi, astronomi och kosmologi. De Maupertuis dog 1759 i Basel i Schweiz.   

 
Pierre Louis de Maupertuis

Akademiker Pierre Lois Moreau de Maupertuis som ledare för den franska kungliga vetenskapsakademins gradmätningsexpedition till lappmarkerna.Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna