De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION
:
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser
baslinjen
Torneå
Kaakamavaara
Nivavaara
Huitaperi
Aavasaksa
Horilankero
Pullinki
Niemivaara
Kittisvaara

Mätplatser

De Maupertuis och hans sällskap kom till Torneå i avsikten att ställa upp den nödvändiga triangelmätningskedjan i Bottenvikens skärgård utanför Torneå. Camus, Outhier och Sommereux undersökte skärgården mellan Torneå och Brahestad. Öarna var dock för grunda för det avsedda arbetet.

Efter förslag från Torneå skolas rektor, Wegelius, förflyttades mätningen till bergen i närheten av Torne älv. Arbetet började med att söka lämpliga vinkelpunkter för trianglarna. Den sydligaste punkten var naturligtvis i kyrktornet i Torneå och det nordligaste blev Kittisvaara. De övriga mätpunkterna var Kaakamavaara, Nivavaara, Horilankero, Aavasaksa, Huitaperi, Niemivaara och Pullinki. Mätpunkter för baslinjen var därtill Luppio och Poiki-Torni vid stranden av Torne älv vid Aavasaksa. Expeditionen besökte många andra berg i området för att undersöka deras användning som mätpunkter.


Efter att punkterna funnits mätte man vinklarna mellan de olika punkterna samt höjdvinkeln för varje signalmärke. Dessa mätningar gjordes för säkerhets skull flera gånger för att undgå fel. I den slutliga mätningen användes nio trianglar som bäst passade för mätningarna, fastän det hade funnits flera trianglar. 
 
The measuring sites

Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna

Kittisvaara Niemivaara Pullinki Horilankero Aavasaksa Huitaperi Kaakamavaara Nivavaara Tornio Baslinjen Baslinjen