De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

GRADMÄTNINGS-
EXPEDITION
:
Mätinstrument
Mätning
Mätplatser

 

Mätinstrument

KvadrantKvadrant
Kvadranten är den huvudsakliga utrustningen för mätning av triangelns vinklar. Expeditionen hade med sig 2 kvadranter. Bägge tillverkade av Langlois i Paris. Den större var 2 fot (24 tum). Den uppbevaras nuförtiden i Potsdam-Bablberg observatoriet i Tyskland. I den här kvadranten finns en text som översatt till svenska lyder "Mr. Maupertuis har 1745 skänkt detta instrument, med vilket mätningar för vetenskapsakademin förrättats vid polcirkeln för definition av jordklotets form".


Signalmärke
Det första signalmärket, dit vinkelmätningen från de övriga punkterna togs, gjordes av ett enskilt avskalat träd. De senare märkena ser enligt beskrivningen ut på följande sätt:


I stället för att ställa upp ett enda träd som signal, såsom jag hade gjort på Kaakamavaara, hade Herr de Maupertuis låtit göra en kon av avkvistade trädstammar som hade rests mot varandra. Dessa stammar, som var sammanfästa upptill med remmar och nedtill åtskilda, bildade på samma gång en signal, vars spets kunde exakt fastställas, och ett slags observationplats, i vars medelpunkt man placerade instrumentent för vinkelobservationer utan att någon reduktion behövde göras till medelpunkten. (Outhier. Journal från en resa i norden, s. 40)


Måttstång
Sex måttstänger gjordes av gran så att de var exakt 30 fot långa. För detta ändamål hade man från Paris tagit med ett famnmått av järn (1,949 meter) och ett modellmått, som famnens famnmått exakt passade i. Dessa hade granskats i Paris i +14 graders värme. Med hjälp av dessa tillverkades 30 fot (9,745 meter) långa måttstänger, som användes för uppmätning av baslinjen på Aavasaksa.

Sektor
Grahams sektor användes för astronomiska mätningar (för definition av ändpunkts-platserna i förhållande till samma stjärna). Sektorn har Sissons (London) signering. Den har en 12 fots (23,6 meters) radie.

Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna