De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Bilder om arkitekturen:
Korteniemi
Torneå stadsplan
Pello karta

 

Planritning av Korteniemi gård

Korteniemen pohjapiirros

Teckning Réginald Outhier: Journal från en resa i Norden.

Gården till höger. Invid ingången finns en kota och en handkvarn; till vänster pörte, farstu, kök, matförvar och bod. Mittemot ingången finns de rum som reseföljet använde (i det ena finns den stenpelare som byggdes för iakttagelser), skjul och avträde; på högra sidan av gården finns en hölada, ett fårhus och ett stall.

Från gården går vägen till Kittisvaara. Vid sidan av den finns en bastu, en bod och en verkstad.


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna