De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Bilder om arkitekturen:
Korteniemi
Torneå stadsplan
Pello karta

 

Korteniemi gård och Kittisvaara

Korteniemi

Teckning Réginald Outhier

Uppe till vänster det illa och det stora observatoriet uppe på toppen av Kittisvaara. Vid foten av Kittisvaara syns gårdsbyggnaderna runt Korteniemi gård. Till vänster rinner Torne älv.

Planritning av Korteniemi gård
Planritningar och snittbilder


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna