De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

PERSONGALLERI:
Maupertuis
Alexis Clairaut
Réginald Outhier
Anders Celsius
Anders Hellant
Flickorna Planström

 
Anders Hellant

Anders Hellant föddes på Korteniemi gård i Pello 30.11.1717. Hans far var lappfogde och handelsman Anders Hellant. År 1733 inskrev sig Hellant vid universitetet i Uppsala. Hellant avslutade sina studier 1738 med en avhandling om laxfisket i Torne älv.

Anders Hellant verkade som ung länskanslist i Västerbottens län då den franska gradmätningsexpeditionen kom till regionen. Tack vare sina kunskaper i franska utsågs han till tolk för expeditionen för den tid den uppehöll sig i området. Expeditionen hade även stor nytta av Hellants lokalkännedom.

Senare var Hellant under ett halvt århundrade en av de mest inflytelserika personerna i Tornedalen. Han fungerade som kungens ståthållare i regionen och reste i dessa uppgifter många månader på Nordkalotten. Trots alla sina skyldigheter fortsatte Hellant sina vetenskapliga iakttagelser, speciellt inom astronomi. Han hade ett eget observatorium i Torneå och sände därifrån sina observationer till vetenskapsakademin. Anders Hellant dog 1789.Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna