De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

PERSONGALLERI:
Maupertuis
Alexis Clairaut
Réginald Outhier
Anders Celsius
Anders Hellant
Flickorna Planström

 
Alexis Claude Clairaut

Alexis Clairaut föddes 1713 och dog 1765. Han fungerade under expeditionen som matematiker. Han var ett matematiskt underbarn, som redan som 12 årig fick omnämnande i vetenskapsakademin i Paris. Clairaut deltog liksom de andra i det praktiska arbetet, men han var framför allt med för att räkna resultatet av mätningarna. I Clairauts påstående i den 1743 publicerade undersökningen, presenteras på ett enkelt sätt jordens geometriska avplattningsförhållandes beroende av förhållandet mellan dragningskraften och centrifugalkraften. Clairaut förutspådde senare matematiskt att Halleys komet skulle synas 1759.


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna