De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

PERSONGALLERI:
Maupertuis
Alexis Claraut
Réginald Outhier
Anders Celsius
Anders Hellant
Flickorna Planström

 

 

Anders Celsius

Anders Celsius föddes i Uppsala 27.11.1701 och dog där 25.04.1744. Han var astronom och blev professor i Uppsala år 1730. Han publicerade bl.a. verket "Observationer om norrskenen i Sverige" år 1733. Anders Celsius blev framför allt känd för ibruktagningen av den 100-gradiga termometern.

Anders Celsius besök i Paris då expeditionen planerades inverkade på att resan företogs till Tornedalen. Han medförde kungens stöd och således bl.a. soldaternas hjälp till expeditionen. Som van iakttagare och astronom var han till hjälp såväl vid observationerna som då uträkningarna gjordes.


 

Anders Celsius
Anders Celsius
(teckning Johan Gustaf Sandberg,
Källa: Nationalencyklopedin 1990)


Infosidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna