De Maupertuis De Maupertuis gradmätningsexpedition i Tornedalen 1736-1737
Första sidanJordens figurGradmätningsexpeditionLivet i älvdalenPerson galleriBakgrundsfakta

LIVET I ÄLVDALEN:
Boende
Lappar
Naturiakttagelser
Jordbruk
Matkultur
Religiöst liv

Den extraordinära bågen

 

På Kiettimenvaara den 27 juli 1736

Inemot klockan 7 på kvällen såg vi en mycket egendomlig regnbåge. Solen lyste klart i nordväst, och i regnet som föll åt sydost framträdde en tredubbel regnbåge, sådan som framställes på figuren. Den extraordinära bågen DEH hade mycket kraftiga färger, lika starka som de i den inre bågen BH. Bågen CE, den större av dem som vanligen förekommer, hade svagare färger. Jag kunde inte se något spår av en fjärde båge. En sådan borde, tycks det mig, ha synts, åtminstone svagt, på något avstånd från och koncentrisk med den extraordinära DEH. Linjen HA betecknar horisonten. Jag observerade det var ungefär
25 grader från A till B
10 grader från B till C
9 grader från C till D
24 grader från D till E

Den extraordinära bågen DEH åstadkoms säkerligen av solstrålarna, reflekterade av vattnet i sjön, vilken vi liksom solen hade i nordväst. Berget Kiettimenvaara, vilket ligger på 66 34 nordlig bredd och 21 3 öster om Paris, når en höjd av ungefär 80 famnar över sjöns yta. Vi befann oss på västra sidan om dess topp.
(Outhier. Journal från en resa i Norden, s. 47-48)

Kolminkertainen sateenkaari


violett
__blå
.....grön
----gul
röd


 

 Inforsidan

första sidan | jordens figur | gradmätningsexpedition | livet i älvdalen | persongalleri | bakgrundsfakta
Lapplandsfararna