Aukeama Rovaniemi, kaupunki ja maalaiskuntaesitteestä vuodelta1986


Choose the image here Choose the image here Choose the image here Choose the image here Choose the image here Choose the image here