Informaatio

Tämä sivusto on tuotettu osana kansainvälistä eLibrary & Culture without Borders -hanketta, jonka tarkoituksena on tuoda Barentsin alueen kulttuuriperintöä ja siihen liittyvää tutkimustietoa alueen toimijoiden, asiantuntijoiden, tutkijoiden, oppilaitosten ja suuren yleisön saataville. eLibrary & Culture without Borders -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Interreg III A Pohjoinen -ohjelma, Lapin liitto ja Rovaniemen kaupunki.