Pohjolan pimeä reuna

Olaus Magnuksen puupiirrokset Lappimyytin alkukuvastona

Esityksen kuvat ja niiden selitystekstit ovat piispa Olaus Magnuksen teoksesta Pohjoisten kansojen historia, jonka latinankielinen alkuteos ilmestyi vuonna 1555 sekä siihen liittyvästä Carta marinasta, ensipainos vuodelta 1539. Lisätietoja antavana tausta-aineistona on Heli Saarisen tutkimus Olaus Magnuksen puupiirrokset Lappi-myytin alkukuvastona. Muutamien kuvien kohdalla on viitattu Pohjoisten kansojen historian suomennokseen ja englanninkieliseen käännökseen.

Olaus Magnus (1490 - 1557) on pohjoismaalainen historioitsija, joka on kuuluisa Pohjoisten kansojen historian ja siihen kiinteästi liittyvän Carta marinan tekijänä. Hän oli korkeasti oppinut kirkonmies, joka mainitaan usein Ruotsi-Suomen viimeisenä katolisena piispana. Todellisuudessa hän ei hoitanut piispanvirkaa päivääkään, sillä kuningas Kustaa Vaasa oli muuttanut Ruotsin luterilaiseksi, eikä voinut hyväksyä paavin nimittämää katolista piispaa. Olaus Magnus eli maanpaossa koko loppuelämänsä ja kuoli Roomassa. Vuosina 1518 - 1519 Olaus Magnus teki matkan halki Ruotsin. Retkellään hän keräsi luontoon, ihmisiin ja heidän tapoihinsa liittyviä tietoja, jotka ovat hänen teostensa pohjana. Vuonna 1555 ilmestyneessä Pohjoisten kansojen historiassa on ensimmäinen kirjallinen ja kuvallinen esitys Lapista. Tornionlaaksosta Olaus kertoo omia silminnäkijähavaintojaan, sillä hän ulotti matkansa aina Pelloon saakka. Muun Lapin osalta hänen kuvauksensa perustuu antiikin ja keskiajan kirjallisiin lähteisiin ja suullisiin kertomuksiin, joihin oli sekoittunut paljon mielikuvitusta ja ennakkoluuloja.