Giuseppe Acerbin matka Lappiin



© Tornionlaakson maakuntamuseo, Lapin maakuntakirjasto
Pellon kunnankirjasto